Hizmet Sözleşmesi

ELEKTRONİK HİZMET SÖZLEŞMESİ

İş bu sözleşme hizmet verenle hizmet alan arasında elektronik hizmet sözleşmesidir. Taraflar bu sözleşmede Hizmet veren, Hizmet alan olarak anılacaktır.

SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşmenin konusu;Hizmet alanın sorunlarını çözmek amaçlı “kendi okumak ya da yazmakla uğraşmak istemeyen kişilere emek ücreti karşılığı dua okunması, safran ile kuran ayeti yazılması ve gönderilmesi “ uygulamasıdır. 677 sayılı kanuna muhalefet eden içerik kullanılmadan hizmet alanla hizmet veren arasında mal alım satımını kapsamadan, sadece hizmeti kapsar bireysel sorunları çözülmesi amaçlıdır. “Kesin taahhüdü” vermeden “kendi okumak ya da yazmakla uğraşmak istemeyen kişilere emek ücreti karşılığı dua okunması, safran ile kuran ayeti yazılması ve gönderilmesi “ uygulaması yapılır. Hizmet bedelinin ödenmesine ve şartlarına ilişkin esaslar ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

E-SÖZLEŞMENİN YERİ

E-Sözleşme www.esmaulhusna.info ve forms.esmaulhusna.info web sitesinde yer almaktadır. Sözleşme formu doldurulmak suretiyle sözleşme onaylanır sözleşme linki hizmet alan kişiye whatsapp ve ya mail üzerinden bildirilir ve ya hizmet alan web sitesinde sözleşme onay kısmından formu doldurur onaylar ve hizmet başlaması için ödemenin gerçekleşmesi gerekir ödeme banka kanalıyla, PTT posta çeki, kredi kartı ya da western union ile tahsil edilir. Elden para tahsilatı yapılmaz.

E-SÖZLEŞMENİN GEÇERLİ OLMASI

Bu sözleşmenin geçerli olması için sözleşme formu doldurulmuş, ödeme yapılmış, banka dekontu tarafıma whatsapp veya aşadağıda belirtilen mail üzerinden gönderilmiş olmalıdır. E-bildirim yapılmış olmalıdır.

sirdanismanlikhizmetler@gmail.com ve ya sir-danismanlikhizmetleri@yandex.com e-mail adresine dekontu göndermiş olmalı.

E- SÖZLEŞME İÇERİĞİ

Benimle irtibata geçen bu sözleşmeye tabidir sözleşme onayını yapana kadar çalışma prensiplerini ve hizmet prensiplerini okumuş olur ve kabul etmiş sayılır. Web site,  whatsapp, e-posta kanalıyla görüşme yapan ya da iletişime geçen yapan herkesi kapsar ve tüm şartlar sadece bilgi almak için arayanları da kapsar ücretli hizmet alan ya da almayan kişi ve kişileri de.

Bu sözleşme aynı zamanda site kullanma ve telif haklarını kapsar site içindeki yazılar kopyalanamaz her hangi bir yerde izinsiz kullanılamaz. On sekiz yaşından küçükler siteyi kullanamaz.

DİNİ İSTİSMAR VE 677 SAYILI KANUN MUHALEFET EDEN ÇALIŞMA YAPILMADIĞINI HİZMET ALAN PEŞİNEN KABUL EDER.

 1. Hizmet alan kendi isteği ile danışmanlık ve hizmet alır ve kendi özgür iradesi ile danışmanlık hizmeti almaktadır. Zorla ve zoraki herhangi bir konuda tarafların istemediği hiç bir şey taraflarca yapılmaz.
 2. Hizmet almak isteyen kişi siteye ait olan whatsapp, mail adresi ya da sitede yer alan mesajlaşma programı ile iletişime geçer. Hizmeti alan kişi ya da kişiler kendileri özgür iradeleri ile gelir ve hizmet alırlar.
 3. Hizmet veren sadece kendi sitesinin ve içeriğinde yer alan bilgilerin tanıtımı ve bilgilendirmesini yapar , Hizmet alan , hizmet veren tarafından aranmaz. Bilgilendirme ücretsiz olarak yapılır. Hizmeti veren , hizmeti alana istemediği hiç bir şeyi yaptırmaz , bunun aksini iddia eden ispat etmekle yükümlüdür.

677 SAYILI KANUN VE MUHALEFET

677 sayılı kanuna muhalefet eden konuşma ve görüşme yapıldığını hizmet alan iddia edemez. 677 sayılı kanuna muhalefet edilmediği bilgisi hizmet alana belirtilmiştir. Hizmeti alan kişi ya da kişiler bu bilgilendirmenin kendilerine yapıldığını kabul eder.

677 sayılı kanuna muhalefet eden çalışmalar aşağıda sıralanmıştır. Hizmet alan bu uygulamaları yaptırdığını ve hizmet veren tarafından yapılacağını bu yönde sözsel anlaşma yaptığını iddia edemez.

Bu uygulamalar;

 1. Büyü
 2. Falcılık
 3. Gelecekten haber verme
 4. Cin, cincilik ve cinciliği kapsayan faaliyetler.

Bu hizmetler kesinlikle hizmet veren tarafından alana verilmez.

Diğer şartlar ve hususlar;

 1. Hizmet alan ödeme yaptı ise bunu belge ile ispatlamalıdır. ( Banka dekontu, pos slip, tahsilat makbuzu) gibi.
 2. Hizmet alan kanunsuz hizmet talebinde bulunamaz. (Büyü yapma, define bulma ve çıkartma, fal bakma – falların tamamını kapsar.)
 3. Hizmet alan, hizmetin bedelini peşin öder, hizmet alan ödeme yapmadan kendisine hizmet verilmez. Ödeme kanalları belirtilmiştir.
 4. Hizmet alan 677 sayılı kanuna muhalefet edici konuşma yapamaz. Yapıyorsa da hizmet verenin bu konuda konuşma yaptığını söyleyemez, iddia edemez. Çalışmalarımda 677 sayılı kanuna muhalefet edici çalışma yapmadığımı kabul eder.
 5. Hizmet alan kendisin büyü yaptığımı, büyü kaldırdığımı , cin tedavisi yaptığımı, muska yazdığımı ya da benzeri faaliyetlerde bulunduğumu, fal baktığımı iddia edemez.
 6. Hizmet alan kişi hiçbir şartla ücret iadesi talep edemez. Hizmet için ödeme yaptığında bunu kabul ve tebliğ etmiş kabul edilir.
 7. Hizmet alan kişiye hiçbir şekilde kesin sonuç ve ya garanti sonuç vaadi verilmez. Hizmeti alan bu konuyu anladığını ve kendisine belirtildiğini kabul eder.
 8. Hizmet alan; kendi psikolojik durumunu öne sürerek verilen hizmetin hemen bitirilmesini talep edemez. Hizmet tamamlanana kadar beklemek zorundadır.Hizmeti alan kişi , hizmetin sonlandırılmasını talep etmesi halinde , hizmeti veren tek taraflı olarak ücretli / ücretsiz hizmeti sonlandırır. Bunu hizmet alan peşinen kabul eder ve tüm haklarından vazgeçmiş kabul edilir. Hizmeti bedelinin ve ya bir kısmının kendisine iadesini talep edemez. Hizmet için alınan ücret iade edilmez.
 9. Hizmet alan kişi ya da kişilere hiçbir şekilde umut ve ya vaad verilmemektedir. Hizmet veren tarafından vaad, umut verilemez umut tacirliği yapıldığını iddia edemez.
 10. Hizmet alan 6502 sayılı kanuna göre ayıplı hizmet aldığını iddia edemez. Sunulan hizmetler bir zaman sınırı belirtilmediği için aşağıda belirtilen aksi durumlarda belirtilen hizmet aksilikler sonrasında tamamlanır.
 11. Hizmet alan sözleşmede haksız şart olmadığını kabul eder ve tüm maddeleri peşinen kabul eder.
 12. Hizmet alan 677 sayılı kanuna muhalefet eden konuşma ve yazışma yapması durumunda kendisi de hizmet veren kadar suçludur. Hizmet verene iftira ederek ya da başka ihtilaf olması durumunda 677 sayılı kanun kapsamına giren konuşma yaptığını iddia etmesi ya da yazışma yaptığını iddia etmesi durumunda hizmet alan da suçludur.

Mücbir sebeplerle hizmet vermeyi durdurma

 1. Hastalık ( kısa ve ya uzun süreçli)
 2. Cenaze
 3. Trafik kazası
 4. Düğün
 5. Resmi tatiller
 6. Bayram tatili
 7. Dini gün ve bayramlar
 8. Vefat

PARA İADESİ HAKKINDA

Hizmet alana para iadesi aşağıdaki sebepler kapsamında kesinlikle yoktur.

 1. Dua okuması istenmesinde,
 2. Safran ile Kur’an ayeti yazılmasında malzeme kargosu gönderilen
 3. Pdf kitap olarak gönderilen okuma çalışmalarında whatsapp ve ya mail ile iletilmesi

durumlarında hiçbir şekilde ücret iadesi yoktur. Hizmet alan bunu peşinen kabul etmiş sayılır.

BİLGİ ALMA ŞARTLARI

 1. Hizmet alan olarak bilgi alma hakkınız sadece işlemler başladıktan sonra başlar. Ücretli hizmet alan kişiler diledikleri zaman bilgi alma hakkına sahiptir.
 2. Ücret ödemeyen kişilere bilgi verme zorunluluğu yoktur.
 3. Hizmet alan , hizmet verene whatsapp , mail ya da site üzerindeki canlı destek ile ulaşabilir bilgi alabilir.
 4. Whatsapp, mail ya da canlı destek üzerinden hiçbir konuşma hizmet alan alehinde yazılı kanıt olarak kullanılamaz. Hizmet alan kişi bunu peşinen kabul etmiş ve tebliğ etmiş kabul edilir.

KİŞİ GİZLİLİĞİ VE BİLGİ PAYLAŞIMI

 1. Hizmet alan’ın talep ettiği hizmet ve işlemler gizli tutulmaktadır.
 2. 2. ve ya 3. kişilerle asla paylaşılmaz. bu kural kişin en yakını olsa dahi geçerlidir.
 3. Hizmet alanın gizlilik hakları A.İ.H. göre özel hayatın korunması ve gizliliği kanunu ve anayasa kanununa göre korunmaktadır.
 4. Mahkeme kararı ile bilgi talep edilmesi durumunda ilgili makama bilgi verilir.Bunun dışında kişi gizliliği korunmaktadır.
 5. Hizmet alan kendi bilgilerini korumakla yükümlüdür. Kendinden başkası ile paylaşması kendi sorumluluğudur.
 6. Hizmet veren olarak sorumluluk kabul etmiyorum. Hizmet alan kişinin benimle paylaştığı bilgiler (resim , yazışma , materyal). Hizmet alan bu bilgileri kendi özgür iradesi ile verdiğini kabul eder ve aksini iddia edemez.
 7. Hizmet veren 6698 sayılı kişisel verilen korunması kanuna göre verilerinizin korunmasını temin eder.
 8. Hizmet alan , hizmet verene ait whatsapp konuşması, mail görüşmesi ya da ses kaydını izinsiz olarak alamaz. Bu belgeleri taraflar arasında oluşabilecek bir yasal durumda delil olarak kullanamaz. Hizmeti alan kişi bunu peşinen kabul etmiş sayılır.
 9. Aksi durumda Anayasanın “Özel Hayatın Gizliliği İlkesi” ve “Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Politikası” çiğnenmiş olur ve delil olarak kullanılamaz.
 10. Hizmet alan , hizmet veren ile yaptığı whatsapp görüşmeleri, mail görüşmeleri ve varsa sesli görüşmeleri tehdit olarak kullanması durumunda kişilerin gizlilik haklarına muhalefet etmiş sayılır ve bu suçtur. İzin alınmadan ve önceden belirtilmeden alınacak herhangi bir kayıt suçtur ve taraflar arasında oluşacak yasal durumlarda delil olarak kullanılamaz.

SÖZLEŞMENİN İPTALİNE SEBEP OLAN MADDELER

 1. Tehdit etme
 2. 677 sayılı kanuna aykırı hizmet istenmesi
 3. Diğer suç teşkil eden konularda hizmet talep edilmesi

ÖDEME KANALLARI

 • Ödeme banka kanalı ile kabul edilir.
 • Ödeme postane yolu ile kabul edilir.
 • Ödeme western union ile kabul edilir.
 • Elden ödeme alınmaz.

ALINAN HİZMETİN AÇIKLAMASI

 1. 677 sayılı kanunda belirtilen hususlara muhalefet etmeden verilen hizmet “kendi okumak ya da yazmakla uğraşmak istemeyen kişilere emek ücreti karşılığı dua okunması, safran ile kuran ayeti yazılması ve gönderilmesi “ uygulamasıdır.
 2. Ücretli hizmet alan kişi gerekli görmesi durumunda psikolojik destek alabilir ve talep edebilir fakat bu hizmetin verilmesi hizmet veren tarafından kabul edilmeyebilir.

HİZMET SÖZLEŞMESİNDE KABUL EDİLEN ŞARTLARIN KAPSAMI VE HİZMET ALAN TAAHÜTÜ

 • 677 sayılı ” tekke ve zaviye” kanununa aykırı ve muhalefet edici işlem talep etmeyeceğimi kabul ve beyan ederim.
 • Anayasa ve kanunlarını ve kapsamlarını ihlal ve muhalefet edici taleplerde bulunmayacağımı kabul ve beyan ederim.
 • Hizmet alan sosyal medya ve benzeri sanal ortamlar dahil olmak üzere hizmet veren hakkında yazılı, sözlü ya da görsel olarak karalama, iftira , kötüleme vs. hakaretlerde bulunmayacağını kabul ve beyan eder.
 • Hizmet alan, hayatın gizliliğini ihlal edici nitelikte olan bilgi ve sırları paylaşamaz. Hizmet verenin gizliliğini ihlal ederse, hizmet alan hakkında açılacak dava ve şikayetleri şimdiden kabul eder.
 • Hizmet alan, devlet kurumu ya da kamu kurumlarında, askeri hizmetlerde görevli olmasını ya da emniyet teşkilatında görevli olması durumunda , konumlarını ve makamlarını kullanarak zorla ve tehtidle işlem yaptıramazlar. Konumlarını kullanarak hizmet vereni tehdit edemezler. Bunu yapanlar hakkında yasal işlem başlatılmasını ilişkin Cumhuriyet Savcılığına, bağlı bulundukları kuruma suç duyurusunda bulunacağımı ve haklarında dava açılacağını peşinen kabul etmiş sayılırlar.
 • Hizmet alan , yakınlarının makam ve konumlarını kullanarak hizmet vereni tehtid edemez ve zorla işlem yaptıramaz.
 • Hizmet alan , hizmet sözleşmesini onaylamak zorundadır. Onaylamayan kişilere hizmet verilmez.
 • esmaulhusna.info ve forms.esmaulhusna.info sitesinden ücretli hizmet alan herkes sözleşmeyi ve şartlarını kabul etmiş ve kabul ettiğini beyan etmiş kabul edilir.
 • Hizmet alan olarak hizmet veren tarafından sözleşmenin gerekçeli iptal edilmesi durumda hiçbir şekilde ücret iadesi ya da kısmi ödeme yapılmayacağını biliyorum ve bunu peşinen kabul ediyorum. Hizmet veren tarafında dolandırıldığım iddiası ile karalama yapmayacağımı , ifita etmeyeceğimi ve bu konuda her türlü yasal hakkımdan vazgeçtiğimi kabul ve beyan ederim.
 • Hizmet veren tarafıma hiçbir vaad’de bulunmadı bunu bilerek ve kabul ederek hizmeti aldığımı beyan ederim.
 • Hizmet alan olarak verilen hizmetin dini istismar içermediğini ve 677 sayılı kanuna muhalefet etmediğini kabul ve beyan ederim.
 • Hizmet alan olarak , hizmet veren ile yaptığım whatsapp görüşmeleri , mail konuşmaları ve varsa ses kaydını oluşacak herhangi bir yasal anlaşmazlık durumunda delil olarak kullanmayacağımı kabul ve beyan ederim.
 • Kişisel bilgilerimi ve resimlerimi hizmet verene kendi isteğimle verdiğimi kabul ve beyan ederim.
 • Hizmet veren tarafından bana fal bakılmadığını , 677 sayılı kanuna muhalefet bir uygulama yapılmadığını kabul ve beyan ederim.
 • Bu sözleşmeye eklenecek ve ya çıkarılacak tüm maddeleri peşinen kabul ederim.
 • Bana verilen hizmetlerin tıbbi tedavi edici bir özelliği olmadığını biliyorum ve kabul ediyorum.

KÖTÜ AMAÇLI OLMA VE UYGULAMA İSTEME

Hizmet alan kişi hizmet verenden aşağıdaki hizmetleri isteyemez. İstemesi durumunda kendisinin de 677 kanuna muhalefet ettiğini ve suç işlediğini kabul ve beyan etmiş olur.

 • Büyü yapılması
 • Fal bakılması
 • Define yeri tespit edilmesi ve çıkarılması

SÖZLEŞME SÜRESİ VE FESİH

İşbu sözleşme, tanzim ve imza ve onay tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup, süresi 1 (bir ) yıldır. Taraflardan biri sözleşme süresinin bitmesine 30(otuz) gün kala sözleşmeyi yenilemeyeceğine dair yazılı bildirimde bulunmadıkça , işbu sözleşme 1 (bir) yıl daha uzamış sayılacaktır.

HİZMET SÖZLEŞMESİ KABULU VE TAAHÜTÜ

 1. İş bu sözleşmedeki tüm maddeleri hizmet almayı başlatmakla beraber kendi isteğimle kabul ederim. Sözleşmedeki maddelere uymamam durumunda hizmet veren tarafından tek taraflı olarak hizmet aktinin durdurulmasını / iptal edilmesi durumunda hiç bir hak talep etmeyeceğimi ve geri para ödemesi yapılmasını talep etmeyeceğimi beyan ederim. Bu sözleşmeyi hizmeti almaya başlamakla birlikte okudum anladım ve kendi irademle onayladım.
 2. Hizmet alma sözleşmesi kabulü için kendi isteğimle sözleşme formunu doldurduğumu kabul ve beyan ederim.
 3. Hizmet sözleşmesi kabulü esmauhusna.info ve forms.esmaulhusna.info sitesinde yer alan formların doldurulması ile tebliğ edilmiş sayılır. Islak imza aranmaz.
 4. Bu sözleşmenin tüm maddelerinde değişiklik yapma hakkım saklıdır. Hizmet alan bunu peşinen kabul eder.

YASAL SORUMLULUK

 • Çalışma sahibi, çalışmada belirtilen bilgilerin doğruluğu ispat etmek zorunda değildir.
 • Danışan, çalışmadan kaynaklı olarak oluşabilecek tüm sorumluklardan kendisinin sorumlu olacağının bilincinde ve farkındadır.
 • Sitede verilen hizmetlerden dolayı oluşabilecek tüm psikolojik ve fiziksel zararlardan site sahibi sorumlu değildir. Siteyi ziyaret eden herkes bunun farkında ve bilincindedir.
 • Site sahibi ve hizmet sağlayıcı uygun görmesi durumunda sözleşmede her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

Önemli Hatırlatma

 • Sitemizde kesinlikle büyücülük üfürükcülük falcılık ve nüshacılık hizmeti verilmemektedir. Site ve sosyal medya hesaplarımızın  amacı kuran ayetlerini dua ve esmaları hakkında bilgi vermek ve kendi okumak ya da yazmakla uğraşmak istemeyenler için tarafımızdan yazılıp göndermektir.

 • Tarafımızdan kimseye bakım yapılıp üzerinde manevi bir sıkıntı (cin musallatı, büyü, nazar, kısmet bağlılığı vs.) olduğu beyan edilmez. Her kişi manevi rahatsızlığını sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda mevcut belirtiler üzeri kendi belirler. Ziyaretçilerimiz böylece dini istismara uğramaktan  ve baskı altına alınmaktan kurtulur.

 • Bütün takdir ve şifa verme Allah’ın elindedir. Tarafımızdan kimseye bizim elimizden şifa bulacağı iddia edilmez.